// JavaScript Document

SICÍLIE

17.9. - 28.9. 2016

Kapitola 9. (26.9. Po)

Gole Alcantara


Po denní obhlídce trosek hradu (přes den přístupných i do většiny vnitřních prostor) a historické části městečka nasedáme do auta a přejíždíme pár kilometrů do Gole Alcantara, což je botanický a geologický park zahrnující krásnou soutěsku vyhloubenou do sopečných hornin řekou Alcantara.

Místy je soutěska vysoká až 50 m a vedle překrásné podívané skýtá i velmi příjemný stín. Mimo jiné zde nabízejí množství zážitků jako je třeba body canyoning, který chceme vyzkoušet, ale máme smůlu. Poslední skupinka vyrazila těsně před naším příjezdem, a protože začíná stoupat voda, další skupinka už dnes nepůjde.

Musíme se tedy spokojit s jinou „atrakcí“ a to je navlečení do slušivých rybářských oblečků dosahujících až k hrudníku a komentovanou procházkou korytem řeky. Oblečky oceňujeme hned v zápětí, kdy zjišťujeme, že voda v řece je ledová až to i přes vrstvu gumy řeže a proud je místy opravdu silný a je třeba se přidržovat všech a všeho okolo. Výprava jde nedříve po směru toku, který se nenachází v soutěsce, ale zato je zde proud opravdu dravý a ve druhé části se noříme hluboko do nádherné soutěsky. Při naší cestě obdivujeme vodopád, hladké stěny soutěsky i vymleté místa vytvářející jakési mělké jeskyně. Protože už je lehce po sezóně a není nejlepší počasí, i počet turistů je zde snesitelný. Po prohlídce soutěsky si ještě projdeme botanický park a po nákupu jedlých suvenýrů (konec dovolené se blíží) míříme do Aci Trezzi, kde přespíme a nabereme síly na poslední den.


V další kapitole >>> Aci Trezza, Katánie


VIDEO